Základní informace

Způsob rezervace:

Na základě vyplnění a odeslání formuláře nezávazné objednávky Vám bude nejpozději do 24 hodin potvrzena Vaše objednávka a vyhotovena předběžná objednávka pobytu / smlouva o zájezdu.

Rezervace Vaší objednávky je maximálně na 0 - 5 pracovních dní (pokud není dohodnuto jinak), v této lhůtě je klient povinen uhradit (převodem) smluvní částku na účet CK, tak aby předmětná částka byla přisána na účet CK v daném termínu, nebo zaslat fotokopii z výpisu z účtu zákazníka na adresu či e-mail CK. V případě, že tak zákazník neučiní, má se za to, že je objednávka (rezervace) zrušena.

Délka pobytu:

Pobyty jsou zpravidla týdenní – sedm nocí, osmi denní (SO-SO), víkendové pak třídenní (PÁ-NE). Samozřejmostí jsou pobyty na míru dle přání klienta. Proto je třeba si při objednávce pobytu pozorně všímat jak jeho délky, tak data nástupu. Nástup na pobyt je mezi 14 - 16 hodinou, ukončení pobytu do 10.00 hod. Podrobné informace o hodině nástupu na pobyt (odjezdu zájezdu) budou uvedeny na „VOUCHERU “ (ubytovacím poukazu), který obdržíte po úhradě pobytu cca 7 dní před nástupem s pokyny na cestu. Případný opožděný nástup musí zákazník oznámit ubytovateli včas – telefonní spojení je uvedeno na voucheru.

Ubytování - strava:

Tyto služby jsou popsány u každého zařízení zvlášť, pokud by jste nerozuměli popisu služeb, žádejte vysvětlení pojmů popřípadě doplnění.

Ceny pobytů a dalších služeb:

Jednotlivé ceny jsou ceny smluvní mezi CK a zákazníkem a jsou to ceny konečné.
Cena: obsah ceny je vždy uveden u každého pobytu/zájezdu. Ceny jsou stanoveny většinou zvlášť pro dospělé osoby a zvlášť pro děti, v takovém případě je vždy uveden věk dítěte. Věk dítěte se řídí datem narození v den nástupu. Není-li v objednávce uveden datum narození dítěte, nelze uplatnit zvýhodnění pro děti. Pokud zákazník uvede nesprávný datum narození dítěte, je povinen uhradit rozdíl ceny (tento může být zúčtován i na místě). Dětskou cenu lze uplatnit jako pro 3osobu. Dítě zdarma je bez nároku na hrazené služby. Vyžadovat lze jenom ty služby, které byly zaplaceny a které jsou uvedeny na voucheru.
Neobsazené lůžko: v některých ubytovacích zařízeních je vybírán poplatek za neobsazené lůžko. V mimosezoně je v některých zařízeních možné obsadit pokoje nižším počtem osob bez doplatku volných lůžek. Část ubytovacích zařízení uvádí cenu za dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou, nebo někdy i jako pokoj jednolůžkový.
Cena pobytu nezahrnuje (pokud není uvedeno jinak) dopravu na místo, místní poplatky – pobytovou taxu, (poplatky za služby čerpané na místě: sauna, bazén, fitness, jízda a koni…), parkovné. Tyto poplatky se hradí na místě v den příjezdu.

Slevy:

V případě uplatnění slevy jste povinni tuto slevu uplatnit při objednání pobytu, nárok na slevu nelze uplatnit zpětně, jednotlivé slevy nelze sčítat.

Poplatky placené na místě:

Mimo služby uvedené v ceně, se převážná většina služeb poskytovaných ubytovatelem platí hotově na místě (např. půjčovné, sauna, bazén, fitcentrum, parkovné, za skutečně spotřebovanou energii, rekreační poplatek, poplatek za psa, lyžařský vlek aj.) V některých případech ubytovatelé vybírají tzv. „kauce“, které jsou zákazníkovi po bezproblémovém předání pokoje po pobytu vráceny v plné výši. Pokud byla výše těchto poplatků v době tisku katalogu známa, je k dispozici u prodejce pobytů. Výše těchto poplatků je ovšem jen informativní (vychází z předešlé sezony, z informací od poskytovatele ubytovacích služeb či od poskytovatele samotného) a v době realizace pobytu se může lišit (není důvodem k reklamaci).

Doprava:

Dopravu si každý klient zajišťuje sám (pokud není doprava součástí ceny, nebo za příplatek). U jednotlivých zařízení je uvedena cílová stanice se vzdáleností k zařízení. Vzhledem k častým změnám a rušení některých spojů, doporučujeme spojení ověřit před odjezdem na informacích ČD a ČAD.

Pobyt zvířete:

Majitelé psů za jejich pobyt plně odpovídají. Při nástupu musí předložit potvrzení veterináře (ne starší 3 dnů), že je zvíře zdravé a platný očkovací průkaz (na vzteklinu a psinku). Pes není umístěn v kotcích a není pro něj zajištěna strava. Nesmí se pohybovat v restauraci a v jídelně. V případě velkého psa doporučujeme jeho účast na pobytu konzultovat s ubytovatelem. V případě jiného zvířete (kočka, fretka, papoušek, morče…) musí být jeho účast předem konzultována s ubytovatelem.

Pokyny na cestu:

Po uhrazení plné ceny pobytu, cca 7 dní před nástupem, obdrží zákazník ubytovací poukaz, tzv. „VOUCHER“, a pokyny na cestu. Na ubytovacím poukazu je uvedena adresa a telefon ubytovacího zařízení, objednaný typ ubytování a rozsah stravování, čas nástupu na pobyt a ukončení pobytu. V pokynech na cestu nalezne zákazník bližší informace o výši některých poplatků hrazených na místě, doporučenou trasu a další důležité informace.

Změna rezervace, zrušení pobytu:

Při jakékoliv změně objednávky, která nemění podstatně sjednané služby a je provedena do 21 dnů před nástupem na pobyt (změna jména nebo zařazení náhradníka, typ pokoje atd.) činí poplatek 400,- Kč a je splatný ihned. V případě kratší doby 20 kalendářních dní před nástupem (není-li uvedeno jinak) činí poplatek 500,- Kč.
Stornovací podmínky: Klient má právo odstoupit od objednaných služeb před termínem zahájení pobytu/zájezdu. Odstoupení se provádí vždy písemnou formou. V tomto případě má CK právo účtovat odstupné (stornovací poplatky) viz. „Všeobecné podmínky“. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno CK.

Důležitá upozornění: Informace o ubytovacích zařízeních jsou zpracovány na základě informací provozovatelů, případné změny ve vybavení či doplňkových službách jsou možné a nejsou důvodem k reklamaci.

V některých ubytovacích zařízeních může dojít na okrajích sezony (v mimo sezóně) vedle cenového zvýhodnění rovněž i ke změně rozsahu poskytovaných služeb oproti popisu uvedeném v nabídce, tyto změny nezakládají právo na reklamaci.

Některé služby závisí na počtu zákazníků, kteří se pobytu/zájezdu účastní. Při malém počtu může dojít například ke zrušení výběru stravy z několika menu, včetně tzv. „švédských stolů“ a přejít na stravování formou jednotného menu (toto není důvodem k reklamaci). Rovněž si ubytovatelé vyhrazují právo pobyt zrušit, případně přesunout, vyskytnou-li se nenadále provozní důvody. V těchto případech bude zajištěno náhradní pobytové místo. Případná zastavení provozu SKI-busů, některých lyžařských vleků, opravy a údržby krytých bazénů, hřišť aj., které nebylo možné v době kontrahování pobytů předvídat. Rovněž nezaručuje dostatečný počet například sportovních potřeb, televizí, jiného zařízení a služeb, které ubytovatelé na místě půjčují a poskytují. Zde doporučujeme před nebo hned po příjezdu si zapůjčení rezervovat předem.

Ubytovatel může odmítnout ubytovat větší počet osob, než je uvedeno na ubytovacím poukazu (voucheru). V místě pobytu zpravidla není zajištěn delegát. Vzhledem k tomu, že jednotlivé nabídky jsou zpracovávány ve značném předstihu je nutno považovat informace o jednotlivých objektech pouze jako orientační. Omlouváme se, ale případné změny nejsou vyloučeny. Pokud nám budou ubytovatelem případné změny oznámeny, budete o jejich rozsahu průběžně informováni.