PTUJ

Město Ptuj se nachází 27 km na jihovýchod od Mariboru ve slovinském Dolním Štýrsku nedaleko hranic s Chorvatskem. V římských dobách bývalo regionálním centrem s více než sto tisíci obyvateli a nádherný historický vzhled města přetrvává dodnes.