Základní informace

Způsob rezervace:

Na základě vyplnění a odeslání formuláře nezávazné objednávky Vám bude nejpozději do 24 hodin potvrzena Vaše objednávka a vyhotovena předběžná objednávka pobytu / smlouva o zájezdu.
Rezervace Vaší objednávky je maximálně na 0 - 2 pracovní dny (pokud není dohodnuto jinak), v této lhůtě je klient povinen uhradit (převodem) smluvní částku na účet CK, tak aby předmětná částka byla přisána na účet CK v daném termínu, nebo zaslat fotokopii z výpisu z účtu zákazníka na adresu či e-mail CK. V případě, že tak zákazník neučiní, má se za to, že je objednávka (rezervace) zrušena.

Délka pobytu:

Pobyty jsou zpravidla týdenní – sedm nocí, osmi denní (SO-SO), víkendové pak třídenní (PÁ-NE). Samozřejmostí jsou vícedenní pobyty a pobyty na míru dle přání klienta. Proto je třeba si při objednávce pobytu pozorně všímat jak jeho délky, tak data nástupu. Nástup na pobyt je většinou mezi 14 - 18 hodinou, ukončení pobytu do 10.00 hod. Podrobné informace o hodině nástupu na pobyt (odjezdu zájezdu) jsou uvedeny u jednotlivých nabídek a na „VOUCHERU “ (ubytovacím poukazu), který obdržíte po úhradě pobytu min. 7 dní před nástupem s pokyny na cestu. Případný opožděný nástup musí zákazník oznámit ubytovateli včas – telefonní spojení je uvedeno na voucheru.
Pobyty kdy je nabízena noc zdarma, jsou pevně dané a není možné je měnit, nocí zdarma je vždy noc poslední.

Ubytování:

Tyto služby jsou popsány u každého zařízení samostatně, pokud byste nerozuměli tomuto popisu, žádejte vysvětlení pojmů popřípadě doplnění.
Na webových stránkách jsou uvedeny fotografie jednotlivých ubytovacích kapacit. Fotogalerie - jedná o ilustrační fotografie, pouze v některých nabídek jsou uvedeny fotografie konkrétního pokoje či apartmánu, ale i stejný tip může mít několik variant provedení. Pro vaši lepší orientaci týkající se vzhledu a designu objednané ubytovací jednotky se informujte v CK, aby nedošlo knemilému překvapení při vašem nástupu na pobyt.

Strava:

Odpovídá objednanému typu stravování a je poskytována dle norem partnera a zvyklostí dané země či destinace. Strava je podávána dle časového harmonogramu ubytovacího zařízení.

Nejčastější formy stravování (tyto se mohou lišit dle konkrétního zařízení, na tyto úpravy nemá CK vliv):
Snídaně: kontinentální - je servírováno pečivo, máslo, džem, případně plátek sýra či salámu nebo vejce, sladké pečivo, čaj nebo káva; forma bufetu – klient si sám vybere z nabídky pečiva, sýra, šunky, salámu, džemu, másla, nápoje káva, čaj, nealko (dle kategorie hotelu bývá k dispozici například (jogurt, cereálie, teplá strava – párek, klobása, něco z variace vajíček, pomazánky, ovoce).
Rozšířená kontinentální – klient si sám vybere z nabídky kontinentální snídaně rozšířené o několik dalších druhů (jogurt, mysli, mohou byt vajíčka a další dle nabídky ubytovatele).
Večeře: kontinentální - je servírována polévka, hlavní jídlo a dezert; výběr z menu - výběr (zpravidla 1 den předem) z nabídky několika předem sestavených servírovaných jídel, složených většinou z předkrmu nebo polévky a 1 hlavního chodu a dezertu; dále může být součástí salátový bufet.
Večeře formou bufetu - klient si sám vybere z nabídky předkrmů – polévka (někdy i 2 druhy) hlavní jídlo (výběr z několika připravených druhů včetně několika příloh, dále pak je k dispozici nabídka zeleniny a salátů, sladký dezert.
Obědy: viz nabídka večeří, pokud jsou součástí nabídky, je vždy uvedeno o jakou službu se jedná.
Nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování, není-li v konkrétní nabídce uvedeno jinak.
All inclusive – součástí některé nápoje, během dne malé občerstvení, káva.

Ceny pobytů a dalších služeb:

Jednotlivé ceny jsou ceny smluvní mezi CK a zákazníkem a jsou to ceny konečné.

Cena: obsah ceny je vždy uveden u každého pobytu/zájezdu. Ceny jsou stanoveny většinou zvlášť pro dospělé osoby a zvlášť pro děti, v takovém případě je vždy uveden věk dítěte. Věk dítěte se řídí datem narození v den nástupu. Není-li v objednávce uveden datum narození dítěte, nelze uplatnit zvýhodnění pro děti. Pokud zákazník uvede nesprávný datum narození dítěte, je povinen uhradit rozdíl ceny (tento může být zúčtován i na místě). Dětskou cenu lze uplatnit jako pro 3osobu. Dítě zdarma je bez nároku na hrazené služby. Vyžadovat lze jenom ty služby, které byly zaplaceny a které jsou uvedeny na voucheru.
Neobsazené lůžko: v některých ubytovacích zařízeních je vybírán poplatek za neobsazené lůžko. V mimosezoně je v některých zařízeních možné obsadit pokoje nižším počtem osob bez doplatku volných lůžek. Část ubytovacích zařízení uvádí cenu za dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou, nebo někdy i jako pokoj jednolůžkový.
Cena pobytu nezahrnuje (pokud není uvedeno jinak) dopravu na místo, místní poplatky – pobytovou taxu, (služby čerpané na místě, jenž nejsou součástí ceny: stravu a nápoje, použití např. bazénu, sauny, fitness, zapůjčení kol, jízda a koni…), domácí zvíře, parkovné. Tyto poplatky se hradí na místě v den příjezdu.
UPOZORNĚNÍ: V období mimosezóny mohou některá ubytovací zařízení omezit poskytované služby, např. provoz bazénu, sportovních zařízení, plážový servis, animační programy, stravování formou švédských stolů. O omezení služeb rozhoduje ubytovatel na základě obsazenosti a dle počasí. Na tato omezení se nevztahuje reklamace či nárok na vrácení peněz, jelikož pobyty jsou v tomto období prodávány již za levnější ceny.

Slevy:

V případě uplatnění slevy jste povinni tuto slevu uplatnit při objednání pobytu, nárok na slevu nelze uplatnit zpětně, jednotlivé slevy nelze sčítat.

Poplatky placené na místě:

Mimo služby uvedené v ceně, se převážná většina služeb poskytovaných ubytovatelem platí hotově na místě (např. půjčovné, sauna, bazén, fitcentrum, parkovné, za skutečně spotřebovanou energii, rekreační poplatek, poplatek za psa, lyžařský vlek aj.) V některých případech ubytovatelé vybírají tzv. „kauce“, které jsou zákazníkovi po bezproblémovém předání pokoje po pobytu vráceny v plné výši. Pokud byla výše těchto poplatků v době tisku katalogu známa, je k dispozici u prodejce pobytů. Výše těchto poplatků je ovšem jen informativní (vychází z předešlé sezony, z informací od poskytovatele ubytovacích služeb či od poskytovatele samotného) a v době realizace pobytu se může lišit (není důvodem k reklamaci).

Doprava:

Vlastní doprava: u jednotlivých zařízení je uvedeno místo pobytu a součástí pokynů je i stručný popis trasy.
Autokarová či letecké doprava - není zpravidla zahrnuta v ceně, tyto služby je možné objednat fakultativně za konečné ceny, které jsou klientům potvrzeny v objednávce služeb.
Autokarová doprava: do pobytových míst v Itálii (Chorvatsku, Slovinsku) je doprava zpravidla kyvadlová, to znamená, že klienty rozváží do více pobytových míst a ubytovacích kapacit. Odjezdy autokaru jsou vždy 1 den před nástupem k čerpání služeb v pobytových místech. Zasedací pořádek je tvořen dopravcem před cestou tam i zpět zvlášť a CK negarantuje stejné uspořádání pro obě cesty.
Přepravovaná osoba musí mít s ohledem na svou vlastní bezpečnost sedadlo a tudíž zakoupenou jízdenku. Výjimku tvoří pouze letecká doprava, kde děti do 2 let bez nároku na sedadlo v letadle mohou mít u některých leteckých společností let zdarma. Autokarová přeprava je kyvadlová. Z toho vyplývá, že dle doby příjezdů autobusů s novou skupinou jsou stanovovány doby odjezdů autobusů z daného pobytového místa. Zákazníci musí respektovat zákonné předpisy o povinném odpočinku řidičů autokaru nebo nařízení letového provozu o časech a místech přistání a odletů letadel. Z těchto důvodů CK nedoporučuje zákazníkům sjednávat obchodní jednání či jiná setkání v místech příjezdů autobusů či příletů letadel v předem udávaných časech. CK také neodpovídá za zdržení dopravních prostředků, vzniklá z důvodu přetížení dopravních cest, technických závad nebo vyplývající z mimořádných okolností - vyšší moci a za škody, které by z tohoto důvodu vznikly zákazníkům. V případě zpoždění dopravního prostředku z výše uvedených příčin nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy, případně na jinou náhradu a CK nenese za takto vzniklou škodu žádnou odpovědnost.

Zdravotní náležitosti

Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. CK nabízí na základě smlouvy s pojišťovnou Slavia možnost „Cestovní pojištění“ pobytu/zájezdu.
Pojištění zahrnuje:
EU - Léčebné výlohy a repatriace, akutní zubní ošetření, doprava opatrovníka, ubytování opatrovníka, újma na zdraví, škoda na majetku, zavazadla, nevyužití dovolené.
ČR - Odpovědnost, zavazadla, nevyužití dovolené.

Pobyt zvířete:

Majitelé psů za jejich pobyt plně odpovídají. Při nástupu musí předložit potvrzení veterináře (ne starší 3 dnů), že je zvíře zdravé a platný očkovací průkaz (na vzteklinu a psinku). Pes není umístěn v kotcích a není pro něj zajištěna strava. Nesmí se pohybovat v restauraci a v jídelně. V případě velkého psa doporučujeme jeho účast na pobytu konzultovat s ubytovatelem. V případě jiného zvířete (kočka, fretka, papoušek, morče…) musí být jeho účast předem konzultována s ubytovatelem.

Pokyny na cestu:

Po uhrazení plné ceny pobytu, min. 7 dní před nástupem, obdrží zákazník ubytovací poukaz, tzv. „VOUCHER“, a pokyny na cestu. Na ubytovacím poukazu je uvedena adresa a telefon ubytovacího zařízení, objednaný typ ubytování a rozsah stravování, čas nástupu na pobyt a ukončení pobytu. V pokynech na cestu nalezne zákazník bližší informace o výši některých poplatků hrazených na místě, doporučenou trasu a další důležité informace.

Změna rezervace, zrušení pobytu:

Při jakékoliv změně objednávky, která nemění podstatně sjednané služby a je provedena do 21 dnů před nástupem na pobyt (změna jména nebo zařazení náhradníka, typ pokoje atd.) činí poplatek 400,- Kč a je splatný ihned. V případě kratší doby 20 kalendářních dní před nástupem (není-li uvedeno jinak) činí poplatek 600,- Kč.

Stornovací podmínky:

Klient má právo odstoupit od objednaných služeb před termínem zahájení pobytu/zájezdu. Odstoupení se provádí vždy písemnou formou. V tomto případě má CK právo účtovat odstupné (stornovací poplatky) viz. „Všeobecné obchodní podmínky“. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno CK.
Důležitá upozornění: Informace o ubytovacích zařízeních jsou zpracovány na základě informací provozovatelů, případné změny ve vybavení či doplňkových službách jsou možné a nejsou důvodem k reklamaci.
V některých ubytovacích zařízeních může dojít na okrajích sezony (v mimo sezóně) vedle cenového zvýhodnění rovněž i ke změně rozsahu poskytovaných služeb oproti popisu uvedeném v nabídce, tyto změny nezakládají právo na reklamaci.
Některé služby závisí na počtu zákazníků, kteří se pobytu/zájezdu účastní. Při malém počtu může dojít například ke zrušení výběru stravy z několika menu, včetně tzv. „švédských stolů“ a přejít na stravování formou jednotného menu (toto není důvodem k reklamaci). Rovněž si ubytovatelé vyhrazují právo pobyt zrušit, případně přesunout, vyskytnou-li se nenadále provozní důvody. V těchto případech bude zajištěno náhradní pobytové místo. Případná zastavení provozu SKI-busů, některých lyžařských vleků, opravy a údržby krytých bazénů, hřišť aj., které nebylo možné v době kontrahování pobytů předvídat. Rovněž nezaručuje dostatečný počet například sportovních potřeb, televizí, jiného zařízení a služeb, které ubytovatelé na místě půjčují a poskytují. Zde doporučujeme před nebo hned po příjezdu si zapůjčení rezervovat předem.
Ubytovatel může odmítnout ubytovat větší počet osob, než je uvedeno na ubytovacím poukazu (voucheru). Vzhledem k tomu, že jednotlivé nabídky jsou zpracovávány ve značném předstihu je nutno považovat informace o jednotlivých objektech pouze jako orientační. Omlouváme se, ale případné změny nejsou vyloučeny. Pokud nám budou ubytovatelem případné změny oznámeny, budete o jejich rozsahu průběžně informováni.

Delegát

V místě pobytu zpravidla není zajištěn delegát. Vyjímkou jsou pobyty v oblasti Itálie – Rimini, zde je k dispozici náš delegát na telefonu, kontakt obdrží zákazník v pokynech.

Google mapy

CK zobrazuje na stránkách mapy s polohami jednotlivých míst (letovisek) a hotelů. Uváděné polohy jsou orientační a CK neručí za jejich správnost.

Ochrana osobních údajů GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění objednávky služeb zpracovávat osobní údaje zákazníka.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na www.apextour.cz.